Člen komory logistických audítorov

Jaroslav Mervart, Ing. PhD.


Jaroslav Mervart, Ing. PhD.
Člen Rady KLA

O mne

Vedenie skupiny Chemosvit znamená veľkú zodpovednosť za každú jej spoločnosť, ako aj za zamestnancov, akcionárov a obchodných partnerov. V konečnom dôsledku sú to ľudia, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu.

V Chemosvite pracujem 25+ rokov. Za ten čas som si vyskúšal rôzne roly a čelil mnohým výzvam, vrátane zavedenia intranetového systému, implementácie zmien alebo riadenia logistiky.

Ako absolvent inžinierstva som presvedčený, že inovácie a trendy sú nevyhnutné, ak chce podnik zostať konkurencieschopný. Ale rovnako dôležité je pamätať si históriu.

Profesijný a osobnostný rozvoj zamestnancov bol dôležitý pre Jána Antonína Baťu, ktorý firmu založil v roku 1938. Tento človek postavil pevné základy pre svojich nástupcov a jeho odkaz sa snažím mať na pamäti každý deň.

Špecilizácia

Priemyselná logistika, procesné riadenie, supply chain management

Úspechy

Viac ako 15 projektov v oblasti logistiky v spolupráci s TU Košice, práca na pozícii manažéra neskôr riaditeľa logistiky, získanie titulu PhD. v oblasti logistiky

Projekty