Referencie

Projekty

BEZVA Firma CZ
Layout v nových priestoroch

Rok: 2022

Realizátor:

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Viac o projekte
ECO PRODUKT s.r.o.
Layout v nových priestoroch

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Viac o projekte
ECO-BAGS, s.r.o.
Návrhy koncepcie automatizovaného systému logistiky skladov a výrobných priestorov

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Viac o projekte
ERICH JAEGER
Audit skladovania a procesov, následne návarhy riešení

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Viac o projekte
SPANDEX GROUP BA
Vyhodnotenie a optimalizácia súčasnej dopravnej štruktúry plus tender na nových špeditérov

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Viac o projekte
Neuman Aluminium (NSZ/ NPS) Slovakia s.r.o.
Future company design 2025

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Viac o projekte
Florasystem, s. r. o., žilina
Návrh koncepcií riešenia skladovania vrátane automatizácie

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Viac o projekte
Riaditeľstvo SC KSK
Dashboard a KPI pre proces zimnej údržby

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Viac o projekte
Siemens, s. r. o., Elektromotory Frenštát
Návrh koncepcií riešenia automatizácie sklad „E“ a čiastočne sklad „C“

Rok: 2021

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Viac o projekte