Referencie a projekty
Riaditeľstvo SC KSK

Dashboard a KPI pre proces zimnej údržby

Rok: 2021 - 2022


Ciele projektu:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

S využitím dát zaznamenávaných novým modulom informačného systému pre riadenie procesu zimnej údržby vybrať vhodné typy KPI a navrhnúť a vytvoriť manažérsky dashboard na automatické spracovanie dostupných informácii, ich spracovanie a pravidelné vizualizovanie a distribúciu. Uvedený nástroj bude nasadený a odladený v prostredí cestmajsterstva Spišská Nová Ves.
Výstupom bude:
1.    Definovanie vhodných typov KPI pre proces zimnej údržby (napríklad produktivita, kvalita, efektivita, spoľahlivosť a plnenie časových noriem na reakciu, bezpečnosť, transparentnosť,
environmentálna udržateľnosť, štatistiky, hlásenia ZÚC na dennej báze, podiel nasadenej techniky, využitie zazmluvnených partnerov, spotrebovaný posyp v t, t/m2,
výkony v km pluhovanie/posyp, charakter dňa (snehový, zrážkový, mrazový, ľadový) prípadne ďalšie)
2.    Analýza dostupných informácii v moduloch informačného systému ORIS pre riadenie zimnej údržby
3.    Návrh spôsobu výpočtu konkrétnych KPI
4.    Návrh vhodného prototypu manažérskeho dashboardu v prostredí MS Excel na automatické spracovanie dostupných informácii, spracovanie KPI, pravidelné vizualizovanie a distribúciu.
5.    Otestovanie nástroja v podmienkach cestmajsterstva Spišská Nová Ves
6.    Odovzdanie do štandardného používania

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.