Člen komory logistických audítorov

Monika Cigáneková


Monika Cigáneková
Člen Rady KLA

Špecilizácia

Lean Logistics, Lean production

Úspechy

Viac ako 150 projektov v rôznych oblastiach priemyslu.
Certifikované programy absolvované:

  • program REFA Deutschland,
  • The 7 Habits of Highly effective people,
  • Franklin Covey Institute,
  • Emočná inteligencia Eva Velechovská,
  • VEVA CZ Wittness -simulačný software Humusoft s.r.o. Praha,

Viacero modulov: Rozvoj komunikácie, Tímová práca, rozvoj asertivity, Prezentačné zručnosti, Práca so zákazníkmi, mt & c Management Training and Consulting. Zodpovedný školiteľ a jeden s garantov Master štúdia, Lean expert štúdia pre spoločnosť IPA Slovakia s.r.o.

Projekty

BEZVA Firma CZ
Layout v nových priestoroch

Rok: 2022

Realizátor:

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

ECO PRODUKT s.r.o.
Layout v nových priestoroch

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

ECO-BAGS, s.r.o.
Návrhy koncepcie automatizovaného systému logistiky skladov a výrobných priestorov

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

ERICH JAEGER
Audit skladovania a procesov, následne návarhy riešení

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

SPANDEX GROUP BA
Vyhodnotenie a optimalizácia súčasnej dopravnej štruktúry plus tender na nových špeditérov

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Neuman Aluminium (NSZ/ NPS) Slovakia s.r.o.
Future company design 2025

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Florasystem, s. r. o., žilina
Návrh koncepcií riešenia skladovania vrátane automatizácie

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Riaditeľstvo SC KSK
Dashboard a KPI pre proces zimnej údržby

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Siemens, s. r. o., Elektromotory Frenštát
Návrh koncepcií riešenia automatizácie sklad „E“ a čiastočne sklad „C“

Rok: 2021

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.