Člen komory logistických audítorov

Ing. Ján Šáli


Ing. Ján Šáli
Predseda KLA

Špecilizácia

Návrh a realizácia efektívnych skladovacích a prepravných systémov pre internú logistiku,
Automatizácia internej logistiky – analýza, návrh, realizácia,
Kouč

Úspechy

Návrh a realizácia automatizovaného systému presunu a skladovania materiálu v kovových paletách MAWS_2017_05.7 + certifikácia TISR.

Viac ako 100 zrealizovaných logistických projektov so zameraním na skladovú logistiku

Projekty

BEZVA Firma CZ
Layout v nových priestoroch

Rok: 2022

Realizátor:

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

ECO-BAGS, s.r.o.
Návrhy koncepcie automatizovaného systému logistiky skladov a výrobných priestorov

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

ERICH JAEGER
Audit skladovania a procesov, následne návarhy riešení

Rok: 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Neuman Aluminium (NSZ/ NPS) Slovakia s.r.o.
Future company design 2025

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Florasystem, s. r. o., žilina
Návrh koncepcií riešenia skladovania vrátane automatizácie

Rok: 2021 - 2022

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Siemens, s. r. o., Elektromotory Frenštát
Návrh koncepcií riešenia automatizácie sklad „E“ a čiastočne sklad „C“

Rok: 2021

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.