Referencie a projekty
ECO PRODUKT s.r.o.

Layout v nových priestoroch

Rok: 2022


Ciele projektu:

Analýza súčasného stavu
Návrh koncpetov
Výber a detail vybraného riešenia

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.