Referencie a projekty
Florasystem, s. r. o., žilina

Návrh koncepcií riešenia skladovania vrátane automatizácie

Rok: 2021 - 2022


Ciele projektu:

• Návrh skladovania v nových priestoroch – vo fáze projektovania
• Hlavným cieľom je nájsť možnosti riešenia nových priestorov – príjme, skladovanie, výdaj, showroom tak, aby sme čo najefektívnejšie tieto priestory využili a zároveň minimalizovali náročnosť logistického procesu
• Zautomatizovať  skladovanie – hlavne na kartóny, teda na plochu uložiť väčšie množstvo kartónov, ktoré sa zapolohujú a zautomatizujú (modula, sorter alebo iný automat na kartonáž ako Ylog s možnosťou zvyšovania rýchlosti a kapacity modulárne).
• Pri návrhoch budú použité poloautomatizované a plne automatizované systémy riešenia skladovania (LeanLift veže, spoločný picking, plne automatizovaný výdaj a príjem a podobne)

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.