Referencie a projekty
Neuman Aluminium (NSZ/ NPS) Slovakia s.r.o.

Future company design 2025

Rok: 2021 - 2022


Ciele projektu:

1. Ideálny koncept riešenia fabriky roku 2025
2. Naprojektovať ideálny materiálový tok,  logistiku, usporiadanie výrobných technológii a riešenie skladovacích priestorov v súčasných budovách
3. Zároveň navrhnúť ideálny informačný tok, zabezpečiť monitoring aktuálnej výroby, zásob, KPI atď.
4. Pri projektovaní podľa forecastu: kapacitne prepočítať predpokladanú výšku WIP + Input + Output Inventory, navrhnúť riešenie zásobovania pracovísk, navrhnúť riešenie odvozu hotovej výroby a komponentov (WIP)
5. Kapacitne navrhnúť komplexnú logistiku pracovísk (pred/za pracoviskom),  prepočítať /namodelovať a navrhnúť future stav skladovania (profilov, assembly dielov, semifinished production, finished goods, shipment hall – free area storaging

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.