Referencie a projekty
ERICH JAEGER

Audit skladovania a procesov, následne návarhy riešení

Rok: 2022


Ciele projektu:

1. Celková logistická štúdia so zameraním sa na presun externého skladovania do interných priestorov
2. Optimalizovať materiálové toky a procesy
3. Pre každú koncepciu bude jasné:
4. Materiálové toky + logistické procesy
5. Logistické voľné plochy – napríklad nachystanie do výroby, nachystanie a kontrola expedície…
6. Skladovacie systémy + manipulačná technika
7. Logistická priepustnosť a kapacitná rezerva
8. Celkový budget a vyhodnotenie návratnosti investície

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.