Referencie a projekty
Siemens, s. r. o., Elektromotory Frenštát

Návrh koncepcií riešenia automatizácie sklad „E“ a čiastočne sklad „C“

Rok: 2021


Ciele projektu:

• Hlavným cieľom je nájsť možnosti automatizácie pre sklad „E“, vytvoriť možné varianty riešenia s prepočtom ROI.
• Ďalším cieľom je popri tejto automatizácii zahrnúť i možnosti automatizácie skladu „C“ (LeanLift veže, umiestnenie dielov v rámci napríklad skladu „E“ a spoločný picking a pod.)

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.