Referencie a projekty
SPANDEX GROUP BA

Vyhodnotenie a optimalizácia súčasnej dopravnej štruktúry plus tender na nových špeditérov

Rok: 2022


Ciele projektu:

1.Fáza projektu.
Analýza súčasného logistického procesu a návrh adekvátnych logistických konceptov

  • Identifikácia rozmerov, množstva alebo logistickej variability prepravovaného tovaru
  • Identifikácia procesných krokov od registrácie požiadavky na prepravu až po jej doručenie a prijatie v konečnom mieste určenia
  • Identifikácia vplyvu stratégie rozvoja spoločnosti na logistiku
  • Identifikácia spôsobu účtovania za poskytnuté logistické služby
  • Navrhovanie vhodných logistických koncepcií na zabezpečenie prepravy tovaru medzi destináciami. Pri každom koncepte bude popísaný proces jeho implementácie a spôsob a parametre fakturácie za poskytované logistické služby


2. fáza projektu.

Príprava súťažných podkladov pre výber dopravných spoločností (špeditérov), vyhodnotenie doručených ponúk.

  • Tvorba súťažných podkladov a podmienok účasti
  • Komunikácia s uchádzačmi/dopravcami
  • Vyhodnocovanie ponúk od prepravcov a asistencia pri výberovom procese

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.