Referencie a projekty
ECO-BAGS, s.r.o.

Návrhy koncepcie automatizovaného systému logistiky skladov a výrobných priestorov

Rok: 2022


Ciele projektu:

1. Automatizácia procesu nakladania kotúčov v sklade príjmu, otáčanie kotúčov v sklade príjmu (uložené na plocho, spotreba na stojato)
2. Preprava na výrobné pracoviská + umiestnenie pri pracovisku tak, aby nedošlo ku posunu kotúča + poškodeniu
3. Možnosti riešenia nového skladu expedície

Realizátor:

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.