Referencie a projekty
BEZVA Firma CZ

Layout v nových priestoroch

Rok: 2022


Ciele projektu:

Analýza súčasného stavu
Návrh konceptov – veľkosť ani dispozičné riešenie haly nie je jasné. Na základe návrhov bude hľadaná príslušná hala
Výber a detail vybraného riešenia
Následne preskreslenie / umijestnenie v už vybranej hale

Realizátor:

Ing. Ján Šáli / SALinvest spol. s r.o.

Monika Cigáneková / PROVEO s.r.o.