Člen komory logistických audítorov

Mgr. Peter Bílik


Mgr. Peter Bílik
Člen KLA

Špecilizácia

Smart Industry Solution Designer – interná logistika výrobných firiem a distribučných spoločností, vrátane eshopov

Úspechy

Vyše 10 rokov sa venujem procesným a dátovým analýzam logistických prevádzok. Som spolutvorcom komplexného riadiaceho informačného systému EMANS, ktorý bol úspešne nasadený vo viacerých sofistikovaných prevádzkach.

Projekty