23.10.
2023

Ohliadnutie za Profesným stretnutím logistikov 2023

Vážení kolegovia, priatelia logistiky.

Bola tam vynikajúca atmosféra.
Ďakujem za vašu účasť a plodné diskusie na Profesnom stretnutí logistikov 2023.
Ešte raz ďakujem Karolovi Svatému, Lubošovi Tejovi a celému tímu Fortaco, ktorí nám ukázali ako to vo firme FORTACO funguje, zdieľali úspešné rozhodnutia, ktoré im pomohli prežiť ťažké casy a ulázali nám, ako sa dá posunúť firmu o „konskú dĺžku dopredu“ – aj prakticky na exkurzií.

To isté „Ďakujem“ patrí všetkým  prednášajúcim, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a prispeli k výbornej atmosfére celého stretnutia.

Niekoľko záberov ako to na profesnom stretnutí logistikov vyzeralo:

Čo o Profesnom stretnutí logistikov 2023 povedali účastníci

Je super môcť rozprávať o tom čo človek robí a ho baví. A počúvať ďaľších. Učiť sa. Dnes prebehli rozhovory a prednášky v rámci profesného stretnutia logistikov v Holíči.
Organizovali skutoční profesionáli vo svojom odbore. Ján Šáli a Monika Cigáneková.
V relatívne menšom formáte stretnutia je výhoda ísť hlbšie do tém. Interaktívne. Tj. lepšie môžeme pochopiť ako sa procesy analyzujú. Najlepšie sú príbehové formy.
Za mňa som mohol ukázať časť z desiatok našich aplikácií s kolaboratívnymi robotomi Universal Robots a otvoriť možnosti nasadenia u zúčastnených kolegov.
Vďaka za pozvanie a rozhovory. Pokračujeme v piatok vo FORTACO Group

Andrej Bielik
Stimba | špecialista na Universal robots vo výrobe a logistike | paletizácia

Počas dní 5-6.10.2023 sa konalo odborno-spoločenské stretnutie odborníkov z oblasti logistiky, spojené s exurziou do spoločnosti Fortaco s.r.o.
Prebehli zaujimavé prednášky od odborníkov s praktickými skúsenosťami so zavádzaním najnovších metodík a technológií do praxe.
Jedným z prednášajúcich bol aj náš Prevádzkový manažér Karol Svatý a účastníkmi boli aj naši Vedúci vrobných úsekov Luboš Tej, Milan Černek a Aleš Beran.

Kristína Vlková
People & HR Manager at Foratco Group