08.12.
2022
09.12.
2022

Pozvánka na Profesné stretnutie logistikov 2022

Vážení kolegovia, priatelia logistiky,

 V mene Komory logistických audítorov Vás pozývam na odborno-spoločenské stretnutie odborníkov z oblasti logistiky, spojené s praktickou exkurziou do spoločnosti Dedoles, ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra 2022 v Senci v hoteli „Zátoka“ (https://hotelzatoka.sk/).

Zaujímavé prednášky od odborníkov s praktickými  skúsenosťami so zavádzania najnovších metodík a  technológií do praxe,  možnosť konfrontovať to s tými svojimi  –  to môže byť prínos pre všetkých zúčastnených.

Program stretnutia:

08.12.2022:
08:00 – 09:00. Registrácia účastníkov.
09:00 – 09:45. Prednáška Ing. Dušan Šutka na tému: novinky AGV a postrehy z praxe
09:45 – 10:00 Diskusia k téme prednášky.
10:00 – 10:30  Prestávka na občerstvenie.
10:30 – 11:15 Prednáška Ing. Jarmily Imreovej na tému: Logistics Interim Management v mojej praxi.
11:15 – 11: 30 Diskusia k téme prednášky
12.00 – 13:00 Prestávka na obed
13:00 – 13:45 Prednáška Ing. Branislava Kalinu na tému: NIVY WATCH – smart hodinky pre biznis – prípadová štúdia využitia pre audit internej logistiky
13:45 – 14:00  Diskusia k téme prednášky
14:00 – 14:45 Ing. Peter Bílik. Prípadová štúdia DEDOLES.
14:45 – 15:00 Diskusia k prípadovej štúdii.
15:00 – 15:30 Prestávka na občerstvenie
15:30 – 16:15 Prednáška Ing. Rudolfa Guru na tému: Optimalizácia procesov vo všetkých fázach výroby produktu metódou GAME – príklady z praxe.
16:15 – 16:30 Diskusia k téme prednášky
16:30 – 17:15 Prednáška Ing. Moniky Cigánekovej na tému: Podniková kultúra a rozvoj logistiky – skúsenosti z posledných projektov
17:15 – 17:30 Diskusia k téme prednášky
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 20:00 Raut, voľná diskusia.

09.12.2022
08:00 – 09:00 Raňajky
09:30 – 12:00 Exkurzia do spoločnosti DEDOLES.
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 Vyhodnotenie PSL, návrhy a pripomienky k stretnutiu
14:30 – Ukončenie Profesného stretnutia.

Prihlášky:

prihláška .pdf     prihláška .doc     On-line formulár

Účastnícky poplatok  na jedného účastníka: EUR 196.- (Komora logistických audítorov nie je platcom DPH).
Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie a stravu podľa horeuvedeného programu. Ubytovanie si každý účastník zaisťuje a platí samostatne. Kontakt na hotel: www.hotelzatoka.sk.
Množstevné zľavy: 3 miesta 5%, 4 miesta 10%, 5 a viac 15%
Zľava platí pri skupinovom nahlásení

V prípade záujmu záväznú prihlášku zašlite na e-mail: info@klasr.sk, platbu účastníckeho poplatku poukážte na účet v TATRA banke, a.s., č. ú.: SK88 1100 0000 0026 2879 4562, TATR SK BX. K prijatej platbe vám bude vystavený a doručený daňový doklad.

Počet miest na exkurziu je obmedzený, neváhajte sa preto prihlásiť čo najskôr.

 

Tešíme sa na stretnutie.
Ing. Ján Šáli,
Predseda Rady KLA SK

 

 

Záväzná prihláška na Profesné stretnutie logistikov 2022

* povinné údaje