05.10.
2023
06.10.
2023

Pozvánka na Profesné stretnutie logistikov 2023

Vážení kolegovia, priatelia logistiky,

V mene Komory logistických audítorov Vás pozývam na odborno-spoločenské stretnutie odborníkov z oblasti logistiky, spojené s  exkurziou do spoločnosti Fortaco s.r.o. Holíč  ktoré sa uskutoční 5. a 6. októbra v Holíči, v priestoroch pivovaru WYWAR.

Zaujímavé prednášky od odborníkov s praktickými  skúsenosťami so zavádzaním najnovších metodík a  technológií do praxe,  možnosť konfrontovať to s tými svojimi  –  to môže byť prínos pre všetkých zúčastnených.


Program :  Profesné stretnutie logistikov 2023

05.10.2023

08:00 – 09:00. Registrácia účastníkov.

9:00 – 9:15. Príhovor Predsedu KLA  – Otvorenie PSL 2023

09:15 – 10:00. Prednáška 1
Ing. Marek Sedliak: Monitorovanie konštrukcií s využitím umelej inteligencie
10:00 – 10:15 Diskusia k téme prednášky.

10:15 – 11:00 Prednáška 2
Ing. Andrej Bielik: Využitie kolaboratívnej robotiky (nielen) na konci výrobnej linky
11:00 – 11: 15 Diskusia k téme prednášky

11:15 – 12:00 Prednáška 3
Ing. Peter Bílik: Dopady umelej inteligencie na prácu a pracovníkov v logistike
12:00 – 12:15  Diskusia k téme prednášky

12.15 – 13:15 Prestávka na obed

13:15 – 14:00 Prednáška 4
Ing. Jarmila Imreová : Skúsenosti z dlhoročnej praxe interim manažéra
14:00 – 14:15 Diskusia k téme prednášky

14:15– 15:00 Prednáška 5
Ing. Andrej Čatajský : Vybalansovanie zásob a synchronizácia toku zásob v dodávateľskom reťazci – prípadová štúdia
15:00 – 15:15 Diskusia k téme prednášky

15:15 – 15:45 Prestávka na občerstvenie

15:45 – 16:30 Prednáška 6
Prof. Ing. Martin Straka, PhD. , doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.:  Cesta úspešnej spolupráce medzi univerzitou a praxou.
16:30 – 16:45 Diskusia k téme prednášky

16:45 – 17:30 Prednáška 7
Ing Vladimír Lopušniak a Ing Janka Holúbeková:  Na Východe nič nie je (?) Prípadová štúdia transformácie výrobného podniku.
17:30 – 17:45 Diskusia k téme prednášky

 

17:45 – 18:15 Prehliadka pivovaru WYWAR

19:00 – 22:00 Raut , jedlo, občerstvenie voľná diskusia. Môže to trvať aj dlhšie …

 

06.10.2023

08:30 – 09:00 príchod účastníkov – občerstvenie pred 2. dňom

09:00 – 09:45. Prednáška 8
Ing. Karol Svatý  Prípadová štúdia Fortaco s.r.o. „Zmena myslenia, zmena spoločnosti“
09:45 – 10:00  Diskusia k téme prednášky.

 

10:00 – 12:00 Exkurzia do spoločnosti Fortaco s.r.o. Holíč
Všetci účastníci  bezpečnostná obuv a reflexné vesty okuliare prilby

 

12:00 – 13:00 Vyhodnotenie PSL 2023, návrhy a podnety
13:00 – 14:00  Obed
14:00 – 14:11  Ukončenie PSL 2023

 

Cena na účastníka je 197 EUR bez DPH.
Po doručení prihlášky vám bude vystavená zálohová faktúra ktorú je potrebné uhradiť pred konaním akcie.
KLA účet  v TATRA banke, a.s., č. ú.: SK88 1100 0000 0026 2879 4562, TATR SK BX.

Prihlášky

Online – registračný formulár, alebo e-mailom na :  info@klasr.sk
prihláška .pdf     prihláška .doc     On-line formulár

 

Ubytovanie si každý účastník zaisťuje a platí samostatne. Pre akciu sú rezervované ubytovanie v hoteloch AIR  a SUN. Pri objednaní ubytovania uvádzajte do poznámky : PSL2023

Kontakt na hotely:
Kontakt – AIR Hotel
Kontakt | Hotel SAN*** (hotel-san.sk)

 

Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Ján Šáli,
Predseda KLA SK

 

 

Záväzná prihláška na Profesné stretnutie logistikov 2023

Obchodné meno * Sídlo (ulica, číslo, PSČ, mesto)* IČO * DIČ * IČ DPH
Ulica a číslo: * , PSČ a mesto: *
Jeden riadok = Meno a priezvisko, titul

* povinné údaje